Historia

Auzoak Abian es una apuesta por la convivencia ciudadana en los barrios de Iralabarri y Ametzola. ¿Cómo construir barrios más agradables para vivir? ¿Lugares donde predomine la convivencia y la solidaridad? ¿Lugares donde los problemas sean resueltos de forma eficaz gracias a la implicación activa de la Administración, los profesionales y los ciudadanos? ¿Lugares donde exista un proyecto común compartido por todos y que permitan afrontar las prioridades de interés general? A todas esas preguntas pretende dar respuesta Auzoak Abian, un proceso comunitario impulsado por el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, una apuesta por la convivencia y la cohesión social que se ha desarrollado con éxito y eficacia en 16 territorios diversos de la geografía española durante cerca de cuatro años y que ahora se extiende a otras 24 comunidades locales. Una apuesta innovadora, de intervención comunitaria y gestión de la diversidad social y cultural, validada por sus buenos resultados y sus impactos en la mejora de la convivencia. Una apuesta centrada en el protagonismo de la comunidad local para dar respuesta a los restos sociales que afronta. El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural inicia su andadura en el mes de septiembre de 2014 gracias al acuerdo alcanzado entre la Obra Social “la Caixa”, el Ayuntamiento de Bilbao y la Asociación Gazteleku. Esta última es la encargada de liderar el proceso para lo que cuenta con un Equipo Comunitario que desarrollará su labor facilitadora junto a los diferentes protagonistas de la Comunidad, durante al menos, tres años. Auzoak Abian Iralabarri eta Ametzola auzoeen kulturarteko bizikidetzaren alde egiteko apustua da. Nola eraiki bizitzeko atseginagoak diren auzoak? Bizikidetza eta elkartasuna nagusi diren lekuak? Administrazioak, profesionalek eta herritarrek modu aktiboan parte hartzen dutelako arazoak modu eraginkorrean konpontzen diren lekuak? Guztiok batzen gaituen eta guztion intereseko lehentasunei aurre egiteko aukera ematen duen proiektu partekatu bat duten lekuak? Kulturarteko Esku-hartze Komunitarioko Proiektuak sustatutako Auzoak Abian ekimenak galdera horiei guztiei eman nahi die erantzuna. Proiektu hori bizikidetzaren eta gizarte-kohesioaren aldeko apustu bat da eta arrakastaz eta eraginkortasunez garatu da, lau bat urtean, Espainiako geografiako 16 lurralde desbedinetan, eta orain tokiko beste 24 komunitatetara ari da zabaltzen.
Apustu berritzailea da, esku-hartze komunitarioaren eta gizarte eta kultura-aniztasuna kudeatzearen arlokoa, eta lorturiko emaitza onek nahiz bizikidetza hobetzen izaniko eraginak balioztatzen dute. Aurrean dituen erronka sozialei erantzuna emateko garaian tokiko komunitatearen protagonismoan oinarritzen den apustua da. Kulturarteko Esku-hartze Komunitarioko Proiektua 2014ko irailean hasi zen martxan “La Caixa” Gizarte Ekintzarekin, Bilboko Udaletxearekin eta Gazteleku elkartearekin lortutako hitzarmenari esker. Azken honi prozesuaren buru izatea dagokio, talde komunitario baten laguntzaz, komunitateko protagonista ezberdinekin bitartekaritza lana garatuko duena, hiru urtetan zehar gutxienez.

slide-b-bg

Apustu berritzailea da, esku-hartze komunitarioaren eta gizarte eta kultura-aniztasuna kudeatzearen arlokoa, eta lorturiko emaitza onek nahiz bizikidetza hobetzen izaniko eraginak balioztatzen dute. Aurrean dituen erronka sozialei erantzuna emateko garaian tokiko komunitatearen protagonismoan oinarritzen den apustua da. Kulturarteko Esku-hartze Komunitarioko Proiektua 2014ko irailean hasi zen martxan “La Caixa” Gizarte Ekintzarekin, Bilboko Udaletxearekin eta Gazteleku elkartearekin lortutako hitzarmenari esker. Azken honi prozesuaren buru izatea dagokio, talde komunitario baten laguntzaz, komunitateko protagonista ezberdinekin bitartekaritza lana garatuko duena, hiru urtetan zehar gutxienez.

Colaboradores / Laguntzaileak: