Gazte Uda 2022

Destinatarios/as
❖ Jóvenes nacidos entre 2004 y 2009

Lugar
❖ Entrada y salida en Auzoka (trasera del frontón)
❖ Se utilizarán otros espacios del barrio y de fuera del barrio

¿Cuándo?
❖ Dos tandas (se puede participar 1 o 2 tandas)
– 27, 29 de junio y 1 de julio
– 5, 7 y 8 de julio

Horario y comidas
❖ El horario aproximado será de 09:00 a 17:00 horas
❖ La comida está incluida en el precio

Precio por semana y participante
❖ 45 euros

Idioma:
❖ Bilingüe, si bien el euskera será la lengua habitual de comunicación

Cómo inscribirse:
¿Dónde?:
– En Internet https://gurelurra.playoffinformatica.com/actividad/15/Gazte-Uda-2022/
– Por teléfono: 640 171 872 ( de lunes a viernes de 16:00 a 21:00)


Plazos:
– Preinscripción: del 23 de mayo al 2 de junio
– Comunicación sobre adjudicación (se hará sorteo si es necesario) e instrucciones para realizar el pago: 3 de junio
– Abono: Del 3 de junio al 7 de junio


Condiciones de participación:
❖ No se formaliza la matrícula que no haya sido abonada o no se haya entregado la documentación requerida
– Sólo se devolverá el importe de la matrícula en caso de anulación de grupo
❖ Imprescindible:
– Lectura y firma de la declaración responsable sobre compromisos ante el Covid-19
❖ Participantes con Necesidades Especiales y/o alergias:
– indicar claramente en el proceso de inscripción y hablar con el equipo de monitores/as en el caso en el que se considere necesario
– Se analizarán los informes presentados para valorar la participación
❖ Causas de expulsión sin derecho a devolución de matrícula:
– El comportamiento no adecuado
– No seguir las normas sanitarias
❖ Las familias y participantes podrán recibir información de interés sobre el programa a través de aplicaciones de mensajería instantánea.
❖ Las plazas son limitadas

———————————————————————————————————————————–

Hartzaileak
❖ 2004 eta 2009 artean jaiotako gazteak

Lekua
❖ Eguneroko sarrera eta irteera Auzokan (frontoiaren atzekaldea)
❖ Auzoko beste espazio batzuk erabiliko dira, baita hiri osoko lekuak.

Noiz?
❖ Bi txanda (txanda batean edo bitan har daiteke parte)
– Ekainak 27 eta 29 eta uztailak 1
– Uztailak 5, 7 eta 8

Ordutegiak eta bazkaria
❖ Ordutegia 9.00etatik 17.00etara izango da, gutxi gorabehera.
❖ Bazkaria prezioaren barruan dago

Aste eta parte-hartzaile bakoitzeko prezioak
❖ 45 euro

Hizkuntza:
❖ Elebiduna baina euskara izango da ohiko komunikazio-hizkuntza.

Nola eman izena:
❖ Non?:
– Internet bitartez https://gurelurra.playoffinformatica.com/actividad/15/Gazte-Uda-2022/
– Telefonoz: 640 171 872 (astelehenetik ostiralera 16:00etatik 21:00etara)

Epeak:
– Aurretiko izen-ematea: maiatzaren 23tik ekainaren 2ra arte
– Esleipenari buruzko jakinarazpena (zozketa egingo da beharrezkoa izatekotan) eta jarraitu beharreko pausuak ordainketa egiteko: Ekainaren 3a
– Ordainketa: Ekainaren 3tik, ekainaren 7ra arte.

Parte hartzeko baldintzak:
❖ Matrikula ez da eginda geratuko ordaindu ezik eta eskatutako dokumentazioa aurkeztu ezik.
– Taldea ez osatzekotan bakarrik itzuliko da dirua.
❖ Ezinbestekoa:
– Covid-19ari buruzko konpromisoei buruzko erantzukizunpeko adierazpena irakurtzea eta sinatuta edukitzea, ekintzaren lehenengo egunean aurkeztu ahal izateko.
❖ Premia bereziak edota alergiak dauzkaten parte – hartzaileak:
– Argi adierazi izena emateko prozesuan eta begirale-taldearekin hitz egin, beharrezkoa bada.
– Aurkeztutako txostenak, parte-hartzea baloratzeko aztertuko dira
❖ Kanporatzeko arrazoiak matrikularen dirua berreskuratzeko eskubiderik gabe
– Portaera desegokia izatea
– Osasun-arauak ez betetzea
❖ Familiek eta parte-hartzaileek programari buruzko informazio interesgarria jaso ahal izango dute berehalako mezularitzako aplikazioen bidez
❖ Plazak mugatuak dira




No se han encontrado comentarios

Deja una respuesta

Colaboradores / Laguntzaileak: